Digital media

  • Utveckling av hemsidor (wordpress) 
  • Löpande administration av hemsidor (wordpress) och sociala medier
  • Designuppdatering av hemsidor (wordpress) 
  • Anpassning av bilder för sociala medier
  • Administration av e-post-utskick

Tillbaka till tjänster

© RÅx Marknadssupport AB