Vad kan RÅx göra för dig som är auktoriserad FCA Verkstad?

RÅx har gedigen erfarenhet av marknadsföring och lojalitetsskapande program för servicemarknaden. Genom vårt samarbete med FCA/Mopar är vi väl insatta i dina marknadsförutsättningar och har tillgång till centralt framtaget material. Det gör att vi kan hjälpa dig snabbt och effektivt med idéer, utformning och produktion.