Vad du vinner med RÅx tjänster?

Från RÅx får du:
–Erfarenhet och branschkunskap Rätt grafisk profil för Saab Original Tydlig lokal prägel på producerat material Målgruppsanpassning genom digitalprint med variabla texter och bilder GDPR-säker hantering av kunddata för bilbeståndet i ditt distrikt Ingen kostnad för adressinköp inför DR-utskick Alltid offert och antalsberäkning i förväg vid utskick Snabb produktion med in-house printservice – Konkurrenskraftiga priser

© RÅx Marknadssupport AB