Löpande kundkontaktprogram

  • För servicekunder och köpbenägna nybilskunder
  • Plan för löpande aktiviteter
  • Produktion till fast pris

Exempel:

  • Välkomstbrev till ny ägare vid ägarbyte
  • Årlig servicepåminnelse
  • Förbesiktning eller bilbesiktning i samband med service

Tillbaka till tjänster